Kanolada Hasat Zamanı

17 Temmuz 2018

Gıda sanayinden biyodizel sanayine kadar farklı alanlarda kullanılan kanola bitkisinin hasadı, çiftçinin yüzünü güldürdü.

 

Dünyada 72 milyon tonluk üretimi ile yağlı tohum bitkileri arasında soya bitkisinden sonra ikinci sırayı alan kanola bitkisi, ülkemizde de gelişimini sürdürüyor. 2018 yılında geçen yıla oranla %100’ün üzerinde bir artış ile 118.500 ton kanola üretimi gerçekleştirildi. Trakya’da 422.000 dekar, Güney Marmara, Bilecik, Uşak ve Konya’da 82.000 dekar alanda kanola üretimi yapıldı. Trakya bölgesinin yeni altın sarı çiçeği olarak kabul edilen kanola bitkisi, bu bölgede toplam 91.500 ton civarında üretim ile dönüm başına 240 kg ortalama verim gördü. Güney Marmara Bölgesinde ise ortalama verimler 300 kg; Konya’da sulamalı alanlarda ise ortalama 425 kg olarak gerçekleşti. Yağlı tohum bitkilerinde dışa bağımlılığın azaltılması için ülkemiz adına önemli bir bitki türü olarak değerlendirilen kanola, ton başına 2.050 - 2.100 TL üzerinden alıcı bulurken, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kış aylarında gerçekleşen aşırı yağışlar, ardından gelen kurak dönem ve son haftalarda meydana gelen dolu ve fırtına ile arzu edilen verime ulaşılamadığını ifade eden Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, “Özellikle Trakya bölgesinde yaşanan olumsuz hava koşulları ile düşen verime rağmen, fiyat ve verim paritesi çiftçide memnuniyet yaratacak düzeye ulaştı. Toplam üretim miktarı 118.500 ton olan kanolanın  11 yağ fabrikası tarafından peşin şekilde alımı gerçekleştirildi. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde, süreci en başından beri takip ediyoruz” dedi. Biyodizel sanayinin yanında yağ ve yem sanayinde de değerli bir kaynak olan kanola bitkisinin yaygınlaştırılması için önemli adımlar attıklarını dile getiren Borovalı,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın katkıları ile gerçekleştirilen sözleşmeli ekim faaliyetleri aracılığıyla her yıl daha geniş alanlarda ekim yapıldığını belirtti.

Kanola üretiminin bu yıl 504.000 dekar alanda gerçekleştirildiğini ifade eden Borovalı, DB Tarımsal Enerji Tarımsal Projeler Ekibi ile birlikte gerçekleştirilen iş modeli ile birlikte, önümüzdeki yıl kanola üretiminde 850.000 dekarlık bir alana ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.  Türkiye’nin EPDK Biyodizel İşleme Lisansı’na sahip ilk tedarikçi firması DB Tarımsal Enerji, 2007 yılından bu yana sözleşmeli tarım faaliyetleri kapsamında yerli yağlı tohum bitkilerinin ekiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar gerçekleştiriyor. Yeni yağlı tohum bitki türlerinin tarıma kazandırılması için geliştirdiği AR-GE projesi ile geçtiğimiz günlerde TAGEM desteğine hak kazanan DB Tarımsal Enerji, 3 yıl sürdürülmesi planlanan proje ile Samsun, Ankara, Tokat ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan TAGEM’e bağlı enstitülerde, tohumluk üretimi başlatılması ve bu yolla ülke genelinde ketencik ekiminin yaygınlık kazanması için çalışmalar yürütecek.